Jak się (nie)rozwodzić?

Jak się (nie)rozwodzić?

Co zrobić kiedy wasze drogi się rozejdą, separacja nie rozwiązuje problemu i następuje trwały rozkład pożycia? Jeżeli już decydujemy się na złożenie pozwu o rozwód, mamy wtedy dwie opcje:

  1. Rozwód za porozumieniem stron.
  2. Rozwód z orzekaniem o winie.

Jeżeli decydujemy się na opcję nr 1 rozwód przebiega stosunkowo szybko i bezproblemowo, pod warunkiem, że nie ma do tego przeciwwskazań wymienionych w Art. 56  – [Rozwód] – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w paragrafie 2 i 3, które brzmią następująco:

 “§  2. 

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”

§  3. 

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”

Natomiast znacznie częściej dochodzi do sporów np. o podział majątku czy rozwód z powodu zdrady, oszustwa itp. Jeżeli już tak się stanie najlepiej zwrócić się o poradę do prawnika, który specjalizuje się w rozwodach i będzie potrafił pokierować nas w naszej sprawie. 

Rozwód - uzyskaj pomoc prawną

Czas trwania rozwodu.

Sądy rozpatrują pozwy rozwodowe w przeciągu 3-6 miesięcy, jednakże czas ten jest zależny od obłożenia sądu w danym mieście (pandemia także może wpływać na przedłużenie rozpatrzenia sprawy). Kiedy strony decydują się na rozwód za porozumieniem stron (bez orzekania o winie) oraz nie ma innych przeciwwskazań (np. małoletnich dzieci) do ogłoszenia werdyktu sprawy, z pomocą prawnika rozwód możliwy jest już na pierwszej rozprawie. Po ustaleniu szczegółów oraz strategii procesowej z pełnomocnikiem, sąd po przesłuchaniu małżonków stwierdzić może, że są oni zgodni co do kluczowych elementów rozstania oraz że nastąpił zupełny i trwały rozkład małżeństwa. Dzięki negocjacjom cała procedura rozwodowa może zakończyć się przed upływem 6 msc. od momentu złożenia pozwu. Nawet jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, proces może zakończyć się stosunkowo szybko, pod warunkiem, że strony będą zgodne co do miejsca zamieszkania dzieci, kwestii wychowania, spotkań z drugim rodzicem itp. – tu warto udać się do prawnika po pomoc. 

Kiedy natomiast decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie procedury te znacznie się wydłużają. Sąd w takich momentach zobowiązany jest przesłuchać powołanych świadków, przesłuchać biegłych, stwierdzić z czyjej winy jest orzekany rozwód, ustalić miejsce zamieszkania dzieci (jeśli są niepełnoletnie). W takim wypadku należy liczyć się z tym, że sąd nie ogłosi werdyktu po jednej rozprawie, a każde odroczenie rozprawy jeszcze bardziej wydłuża całą procedurę. Proces ten jest długotrwały i najczęściej ciągnie się latami. 

Z czym należy się liczyć przy rozwodzie?

Podczas rozwodu należy liczyć się z faktem, iż trzeba stawiać się na wyznaczonych przez sąd rozprawach. W razie nieobecności osób zainteresowanych, sąd może odroczyć sprawę lub znieść termin. W takiej sytuacji sprawa rozwodowa może ciągnąć się latami. Trzeba wziąć to pod uwagę i pozbyć się mylnego przekonania znanego z filmów, że rozwód trwa chwilę i kończy się tego samego dnia.

Rozwody z orzekaniem o winie wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Ile kosztuje rozwód? Wszystkie koszty opisujemy w osobnym artykule. Niekomfortowe dla obu stron może być pranie małżeńskich “brudów” w obecności świadków, a także innych osób obecnych na sali sądowej. Rozwody odbywają się przy zamkniętych drzwiach.

Każdy rozwód wiąże się z dużą papierologią. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie – tak jak koszty – zwiększa się i znacznie wydłuża część związana z kompletowaniem wymaganych dokumentów.
Należy pamiętać, że strona, która wniosła pozew o rozwód ma obowiązek stawienia się na pierwszej rozprawie (sprawa może się odbyć bez udziału drugiego małżonka). Jeśli jednak powód nie stawi się na pierwszej rozprawie, postępowanie zostaje umorzone, a ponowne złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z kolejnymi opłatami. Sąd nie może orzec rozwodu tylko i wyłącznie na podstawie zdrady małżeńskiej – mimo iż jest ona bardzo bolesna, musi nastąpić trwały rozkład pożycia.

Istotną kwestią w trakcie rozwodu jest narażenie dziecka na nieuniknione przesłuchanie – dzieci mogą być przesłuchane na sali rozpraw, jednakże te najmłodsze zazwyczaj przesłuchiwane są w specjalnym pokoju, który ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Dzieci pytane są między innymi o to, z którym z rodziców chciałoby zamieszkać po rozstaniu rodziców i dlaczego. Cały proces – bez względu na długość – powoduje ogromny stres oraz narastające napięcie zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Nie zapominajmy o fakcie, iż rozwodzimy się z małżonkiem, a nie z dziećmi, nie zaniedbujmy ich podczas przygotowywań do kolejnych rozpraw.

jak uzyskać pomoc prawną przy rozwodzie?

W jaki sposób prawnik może pomóc przy rozwodzie?

  1. Porada prawna: Adwokat może nam doradzić najlepszy i najkorzystniejszy dla nas sposób rozstania się z małżonkiem. Prawnik przygotuje pozew rozwodowy, a także zapewni obronę interesów klienta podczas procesu. Wyjaśni nam także jak wyglądają wszelkie procedury związane z rozwodem.
  2. Negocjacje: Prawnik może pełnić rolę mediatora w sporze między małżonkami. Może także pomóc sporządzić plan, który zabezpieczy interesy klienta, a także przekona drugiego małżonka do akceptacji warunków / kosztów, które – jeśli jest to możliwe – będą korzystne dla obu stron i stanowić będą satysfakcjonujący kompromis. 
  3. Reprezentowanie przed sądem: Nie tylko powód i pozwany musi się przygotować do rozprawy, ale prawnicy również muszą być przygotowani na każdy możliwy ruch / atak drugiej strony. Nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć co powie lub jakiego argumentu użyje druga strona na rozprawie. Aby poczuć się bezpiecznie warto mieć pełnomocnika, który zadba o nasze interesy.