W naszej Kancelarii pracują prawnicy, którzy znajdują się na listach stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz w Toruniu.

Zgodnie z definicją prezentowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości „mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych z udziałem trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Z naszą pomocą z pewnością znajdą Państwo sposób, by uniknąć często wieloletniego procesu, który i tak nigdy nie da gwarancji na uzyskanie korzystnego rozwiązania. W ramach mediacji oferujemy fachową pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, spotkanie na neutralnym gruncie, które sprzyja obniżeniu poziomu stresu związanego z sytuacją konfliktową oraz szybkie rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia bez konieczności długiego oczekiwania na rozprawę sądową. Na każdym etapie trwania mediacji gwarantujemy całkowitą dyskrecję związaną ze wszystkimi kwestiami, które są poruszane na spotkaniu z mediatorem.