Niepłacenie alimentów — co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów?

Niepłacenie alimentów — co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów?

Zaległości alimentacyjne stanowią jedno z największych wyzwań, przed jakimi stają rodziny po rozwodzie lub rozstaniu partnerów. Problematyka ta nie tylko obciąża finansowo rodzica wychowującego dziecko, ale także wprowadza dodatkowe napięcie do już i tak skomplikowanej sytuacji emocjonalnej. Istnieje jednak szereg działań prawnych, które można podjąć, aby domagać się należnych alimentów na utrzymanie dziecka. Poniżej przedstawiamy informacje i możliwości, które mogą okazać się pomocne dla osób borykających się z problemem niepłacenia należności w terminie przez drugiego rodzica — najczęściej ojca.

Jeśli ojciec nie płaci alimentów, można skorzystać z pomocy komornika sądowego

Jest to możliwe dzięki klauzuli wykonalności, która towarzyszy wyrokowi zasądzającemu świadczenia alimentacyjne. Aby uruchomić procedurę, należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, najlepiej wskazując komornikowi majątek dłużnika, z którego będzie to możliwe. Gdy ojciec nie płaci alimentów w terminie, pierwszym krokiem powinno być zatem skierowanie sprawy do komornika sądowego. Należy jednak wiedzieć, iż mimo że funkcjonariusz może samodzielnie ustalić składniki majątkowe dłużnika, cały proces może przyspieszyć podanie konkretnych informacji. Egzekucja może dotyczyć różnych składników majątkowych — od rachunku bankowego po nieruchomości.

Zawiadomienie do prokuratury

Wystąpienie z taką informacją może skłonić ojca do uregulowania zaległości w terminie, szczególnie jeśli praca, którą wykonuje, wymaga czystego Krajowego Rejestru Karnego. Niepłacenie alimentów na dziecko przez okres co najmniej trzech miesięcy może być traktowane jako przestępstwo. Dlatego w takiej sytuacji masz prawo złożyć zawiadomienie do policji lub prokuratury.

Pozew o alimenty przeciwko dziadkom

Należy zaznaczyć, iż decyzja o zasądzeniu świadczeń alimentacyjnych zależeć będzie od możliwości finansowych dziadków oraz potrzeb wnuka czy wnuczki. Jednak w sytuacji, gdy ojciec nie płaci alimentów w terminie i inne sposoby wyegzekwowania również zawodzą, można rozważyć złożenie pozwu o niezbędne środki od dziadków dziecka. Mogą oni zostać zobowiązani do uiszczenia niepłaconych przez ojca należności, jeśli spełnione są pewne warunki, takie jak niemożliwość uzyskania pieniędzy od rodzica czy fakt, że dziecko znajduje się w stanie niedostatku.

Fundusz alimentacyjny

Gdy inne metody zawiodą, istnieje jeszcze możliwość skorzystania z funduszu alimentacyjnego. Jest to rozwiązanie dla osób, które spełniają określone kryteria dochodowe. Choć pomoc z tego tytułu nie zawsze pokryje pełne potrzeby dziecka, w sytuacji celowego niepłacenia alimentów w terminie przez ojca, może okazać się wsparciem.

Wpis do rejestru dłużników

Taka informacja może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową dłużnika i jego reputację, co często skutkuje uregulowaniem niepłaconych w terminie alimentów. Informacja o zaniechaniu świadczeń alimentacyjnych przez ojca może zostać zamieszczona w Krajowym Rejestrze Długów lub innym spisie dłużników.

Skarga pauliańska

Niektórzy dłużnicy, którzy decydują się na celowe niepłacenie alimentów w terminie, świadomie pozbywają się swoich aktywów, aby uniemożliwić komornikowi przeprowadzenie egzekucji. Przekazują swoje nieruchomości czy pojazdy poprzez sprzedaż lub darowiznę bliskim osobom, na przykład rodzicom czy nowym partnerom. Aby przeciwdziałać takim praktykom, można złożyć do sądu skargę pauliańską, która ma na celu unieważnienie takich manewrów prawnych. Jeśli sąd stwierdzi, że działania te zostały podjęte z zamiarem wyrządzenia szkody, może uznać przeniesienie majątku za nieważne. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie egzekucji z majątku dłużnika.