Image

MACIEJ DALKA

Radca prawny

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację radcowską odbył w Bydgoszczy uzyskując wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez OIRP w Bydgoszczy (nr wpisu: BD-1197). Od ponad 2 lat członek Komisji ds. Szkoleń przy OIRP w Bydgoszczy.

Od ponad 14 lat doradza klientom indywidualnym i przedsiębiorcom w zakresie umów ubezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowań w ramach współpracy z renomowaną kancelarią brokerską z Bydgoszczy, jak i w ramach własnej praktyki prawniczej. Posiada uprawnienia do wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego. Maciej Dalka był pomysłodawcą i jednym z założycieli Stowarzyszenia Euroubezpieczeni zarejestrowanego w 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, którego celem działalności jest krzewienie wiedzy, budowanie świadomości na temat roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym, doradztwo i pomoc zarówno poszkodowanym, jak i ich rodzinom oraz ochrona interesów konsumenckich. 

Już od ponad 9 lat prowadzi kancelarię MDB w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i osób fizycznych. To w czym się specjalizuje to kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną urzędów miast i gmin, jednostek organizacyjnych gminy oraz obsługę rad miejskich i rad gmin. Doświadczenie zdobywane od 7 lat w sektorze finansów publicznych pozwala na skuteczne doradztwo oraz obsługę na najwyższym poziomie. Kancelaria świadczy swoje usługi również na rzecz spółek prawa handlowego, specjalizując się w obsłudze spółek komunalnych. Radca prawny Maciej Dalka od 5 lat zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

W ramach współpracy z klientami indywidualnymi specjalizuje się między innymi w wyciąganiu ich z kłopotów w relacjach z ubezpieczycielami. Przeprowadził ponad 250 skutecznych postępowań o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. W trakcie swojej praktyki reprezentował wielu Klientów m.in. osobę poszkodowaną w wyniku wypadku komunikacyjnego, dla której uzyskał ponad 400 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania. Przeprowadził postępowanie mediacyjne z ubezpieczycielem sprawcy wypadku śmiertelnego, które doprowadziło do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień dla bliskich zmarłego w kwocie ponad 600 tys. zł. 

Radca Prawny Maciej Dalka zajmuje się obecnie również prowadzeniem spraw majątkowych, a także tych z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty), spadkowego i cywilnego. Lata praktyki potwierdzają jego skuteczność w walce o interesy Klientów. 


Image

ALEKSANDRA KOŹLIŃSKA

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Bydgoszczy, a następnie wpisana została na listę radców prawnych.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego.


Image

MARCIN TUCHOLSKI

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2015-2017 odbył aplikację radcowską przy OIRP w Bydgoszczy. W 2018 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych.

W ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych.


Image

Joanna Cajtel

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację adwokacką z trzecim najlepszym wynikiem z egzaminu zawodowego w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

W ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych.

 


Image

ALEKSANDRA WARACHEWICZ

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2022 r. aplikantka radcowska przy OIRP W Bydgoszczy.

Ukończyła kurs z zakresu języka angielskiego dla prawników, uzyskała certyfikat TOLES Higher, który jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego z zakresu prawa. W ramach pracy w Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych i osób fizycznych.


Image

JULITA PAWŁOWSKA

Aplikant radcowski

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Oddział w Poznaniu (kierunek prawo; specjalność: prawo cywilne) oraz absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kierunek administracja; specjalność: administracja samorządowa). Po studiach zdobywała doświadczenie w wiodącym towarzystwie ubezpieczeniowym w kraju. Od stycznia 2022 r. aplikant radcowski przy OIRP w Bydgoszczy.

W ramach pracy w Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych.


Image

MARTA WRÓBEL

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2024 r. aplikant radcowski przy OIRP w Bydgoszczy. Ukończyła kursy z mediacji podstawowej i specjalistycznej rodzinnej. Uczestniczyła w Szkole Prawa Porównawczego prowadzonej przez WPiA UMK w Toruniu.

Ukończyła kurs z języka angielskiego dla prawników oraz uzyskała certyfikat Toles Higher. W ramach pracy w Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych.


Image

MAGDALENA DALKA

Prawnik

Absolwentka Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (kierunek: prawo) oraz absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: geografia fizyczna).

W ramach pracy w Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka zajmuje się prowadzeniem postępowań windykacyjnych o zapłatę należności, zarówno na etapie mediacyjnym, sądowym, jak i egzekucyjnym.