Kancelaria MDB oferuje współpracę w sprawach pracowniczych, w ramach których świadczy usługi zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Zajmujemy się m.in.  przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o zakazie konkurencji. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem regulaminów pracy i wynagradzania.

Aktywnie reprezentujemy interesy naszych Klientów w sporach sądowych m.in. dotyczących odwołania od wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zapłaty zaległego wynagrodzenia, ustalania istnienia stosunku pracy, sprawy z zakresu wypadków przy pracy, w tym dochodzenia odszkodowań. Wspieramy naszych Klientów w zakresie negocjacji ze związkami zawodowymi.