Kancelaria prawna z siedzibą w Bydgoszczy zapewnia obsługę prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie:

 

  1. spółek prawa handlowego tj. spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnych),
  2. indywidualnej (jednoosobowej) działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa cywilnego,
  3. fundacji, działalności prowadzonych w formie stowarzyszeń.

Obsługa prawna firm przez Kancelarię MDB  ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie etapy jej działalności i obszary związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

  • doradztwo prawne na etapie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładanie spółek (m.in. przygotowanie projektów umów spółek, statutów, reprezentacja w procesie rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądowym)
  • obsługa prawna organów spółek i innych osób prawnych
  • przygotowywanie wzorcowych umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o zachowaniu poufności itp.)
  • opiniowanie zawieranych przez firmę umów, porozumień oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kancelaria MDB świadczy pomoc prawną dla spółek oraz przedsiębiorców również bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy, w szczególności w miastach takich jak Bydgoszcz, Iława, Żnin czy  Kcynia.