Jako kancelaria odszkodowawcza oferujemy stałe doradztwo poszkodowanym od zgłoszenia szkody po spory sądowe we wszystkich instancjach.

W szczególności w zakresie dochodzenia  odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobie (np. uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, błędy w sztuce lekarskiej, wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy). Radca prawny od odszkodowań zajmuje się także dochodzeniem odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu (np. uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej, zaniżona wypłata odszkodowania za naprawę pojazdu z OC sprawcy, zaniżone odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego), odszkodowań z tytułu śmierci osoby bliskiej, odszkodowań z tytułu strat w uprawach i inwentarzu. W trakcie całego procesu uzyskiwania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz dochodzenia odszkodowania gwarantujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę oraz dyskrecję.