W ramach prawa spadkowego kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym udzielanie porad prawnych oraz doradztwo.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z uwzględnieniem woli Klienta oraz jego sytuacji rodzinnej. Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach, sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy Klienta przed sądami.

Oferujemy obsługę prawną na wysokim poziomie we wszelkich sprawach o zachowek, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, wykaz inwentarza, unieważnienie testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenie spadku.