Kancelaria od spraw wojskowych świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa wojskowego, w szczególności w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych (służby kandydackiej, NSR)

Wojskowego prawa mieszkaniowego (spory z Agencją Mienia Wojskowego) oraz wojskowego prawa karnego. Zajmujemy się także aktywnym doradztwem i obroną żołnierzy w postępowaniach dyscyplinarnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (odwołania od decyzji i rozkazów dowódców jednostek wojskowych, skargi na decyzje i rozkazy do sądów administracyjnych).

W zakresie zadań kancelarii wojskowej jest także doradztwo i reprezentacja w sporach cywilnych z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej.