Kancelaria MDB świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw administracyjnych.

W ramach oferowanych usług zajmujemy się sporządzaniem odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia administracyjne. Wnosimy także skargi do sądów administracyjnych, a także sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Prowadzimy także sprawy dotyczące: rent planistycznych oraz opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego, koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych oraz sprawy z zakresu ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania.