Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności oznacza „proces odzyskania należności wymagalnych, wynikających np. z tytułu sprzedanego towaru lub wykonanych usług. Podstawowym celem prowadzonych działań jest doprowadzenie do uzyskania zapłaty za towar lub usługi w możliwie najkrótszym czasie i przy zaangażowaniu najmniejszych środków finansowych i organizacyjnych” (A. Wodyńska 2007, s. 122)

Jak przebiega proces windykacji?

Sposobów windykacji należności jest wiele. Wyróżniamy jednak 3 modele odzyskiwania należności: zewnętrzny, wewnętrzny i mieszany. Zastosowanie któregoś z modeli determinowane jest przez wielkość i strukturę przedsiębiorcy. Najczęściej stosuje się jednak model mieszany, a więc część działań podejmuje przedsiębiorstwo, część jest zlecana podmiotowi zewnętrznemu. Istotny jest także fakt, że odzyskiwanie należności nie stanowi jedynie kompetencji przedsiębiorstw. Każdy z nas może windykować dłużnika, który zalega z płatnościami. W takich sytuacjach warto skontaktować się z nami, posiadamy duże doświadczenie w odzyskiwaniu należności co ma odzwierciedlenie w skuteczności. Na początku warto spróbować rozwiązać spór polubownie wzywając dłużnika do zapłaty. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku, należy skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji warto skierować się do radcy prawnego, który prawidłowo sporządzi wszelkie pisma i wniesie pozew do sądu. Jeżeli mimo wyroku lub nakazu zapłaty dłużnik nie ureguluje swojego długu, sprawa może być skierowana do komornika. Egzekucja komornicza wiąże się z dodatkowymi opłatami, które finalnie zasądzone zostaną od dłużnika na rzecz komornika i wierzyciela.

Jakie czynności podejmuje komornik?

Komornik działa na wniosek wierzyciela, który wraz z wnioskiem egzekucyjnym składa do akt oryginał tytułu wykonawczego w sprawie. Do kompetencji komornika należy między innymi sprawdzanie majątku dłużnika, zajęcia rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych dłużnikowi (z wyjątkiem m.in. świadczenia 500+). Komornik może także przeprowadzić egzekucję z nieruchomości czy też eksmisję z lokalu należącego do wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w związku z pandemią eksmisje są utrudnione.

zadłużenie

Komornik, a windykator

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do windykatora – komornik jest funkcjonariuszem publicznym i w związku z tym ma szersze uprawnienia (może np. przeprowadzić licytację i spieniężyć majątek dłużnika). Kancelaria Radcy Prawnego reprezentuje interesy wierzyciela na etapie przedsądowym i przedegzekucyjnym, współpracuje z komornikami na etapie egzekucyjnym, wobec czego pomoc windykatora nie jest potrzebna. Poza tym osoba windykatora bardzo często przywołuje negatywne skojarzenia, a to z kolei powoduje, że dłużnicy ukrywają majątki i notorycznie unikają kontaktów z wierzycielami. W rezultacie długi nie są spłacane, a wierzyciel pozostaje bezradny. Wobec powyższego warto rozważyć pomoc radcy prawnego w procesie windykacyjnym, ponieważ radca pełni rolę mediatora, a także reprezentuje interesy wierzyciela przed Sądem oraz w trakcie egzekucji. Kancelaria radcy prawnego przejmuje wszelkie obowiązki związane z egzekucją długu i informuje wierzyciela o aktualnym etapie sprawy.